41343 - *ขายด่วน!* ที่ดิน เนื้อที่ 3-0-51.4 ไร่ ใกล้ม.ราชภัฎสวนดุสิต จ.สุพรรณบุรี (พื้นที่น้ำไม่ท่วม)
Sale
THB 3,754,200

Last updated : 8 months ago

*ขายด่วน!* ที่ดิน วัดหน่อสุวรรณ, สุพรรณบุรี, บ้านสามหน่อ(พื้นที่น้ำไม่ท่วม)

เนื้อที่ 3-0-51.4 ไร่ หน้ากว้างติดถนน 46 เมตร ลึก 83 เมตร และ 93 เมตร หลัง 50 เมตร

เหมาะจัดสรร, เกษตรกรรม, บ้านพักวัยเกษียณ

ในที่มีบ้านไม้เก่า 2 หลัง

ใกล้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต, วิทยาลัยเขตสุพรรณบุรี, วัดหน่อสุพรรณ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามหน่อ