90253 - ขายที่ดินวิวภูเขาปากช่อง เขาใหญ่ ใกล้ทรอสคาน่าและคีรีมายาอากาศโอโซนอันดับ 7 ของโลก
Sale
THB 140,572,500

Last updated : 8 months ago

ขายที่ดินวิวภูเขาปากช่อง เขาใหญ่ ใกล้ทรอสคาน่าและคีรีมายาอากาศโอโซนอันดับ 7 ของโลก

เนื้อที่ 46-3-43 ไร่ หน้ากว้าง 63 เมตร บึก 700 เมตร และ 695 เมตร หลัง 155 เมตร ถนนหน้าที่กว้าง 12 เมตร

เหมา่ะทำรีสอร์ท, โรงแรม

ติด Oxygen Valley เขาใหญ่, ใกล้ Magnalias French Country เขาใหญ่, ใกล้คีรีมายา และเขาใหญ่